Strona główna Lekcje i Kursy Poziomy kursów
 
 
 
 

Poziomy kursów online  poziom podstawowy (min. 60 godzin lekcyjnych)
Nauka podstawowego, praktycznego słownictwa, użytecznego w życiu codziennym i w pracy. Sytuacje codzienne stanowiące inspirującą bazę do dalszej nauki. Ćwiczenie rozumienia i tworzenie prostych struktur gramatycznych i komunikatów. Poziom podstawowy, przygotowujący do posługiwania się językiem polskim.

Na spotkaniu i w kontaktach potrzebujesz tłumacza :), ale zaczynasz rozumieć polskie słowa i prowadzić pierwsze rozmowy po polsku!

  poziom początkujący (min. 90 godzin lekcyjnych)
Rozszerzanie słownictwa i tworzenie bardziej zaawansowanych struktur. Rozumienie i budowanie komunikatów na tematy ogólne i znane studentowi oraz dotyczących sytuacji wychodzących poza codzienne życie. Poziom umożliwiający nawiązywanie kontaktów i ułatwiający adaptację w Polsce w pracy, na studiach i w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Masz już szansę zabrać głos w dyskusji po polsku, jeśli będziesz znał temat a rozmówca będzie mówił powoli. 

  poziom średnio zaawansowany (min. 90 godzin lekcyjnych)
Rozszerzanie kompetencji językowych. Nauka rozumienia i tworzenia wypowiedzi oraz tekstów na tematy wychodzące poza sytuacje znane i typowe. Doskonalenie poprawności gramatycznej używanych struktur. Poziom umożliwiający udział w rozmowach nie tylko na tematy ogólne, dający możliwość definiowania pojęć i wyrażania własnych poglądów.

Podczas rozmów na tematy ogólne i znane, powinieneś poradzić sobie bez słownika.

  poziom średni wyższy (min. 90 godzin lekcyjnych)
Wzbogacanie zasobu słownictwa i złożonych struktur. Przygotowanie do swobodnych konwersacji na każdy temat. Tworzenie rozbudowanych komunikatów dotyczących tematów specjalistycznych i abstrakcyjnych. Poziom osiągania płynności językowej w każdej sytuacji.

Słownik nie będzie Ci potrzebny. Językowo radzisz sobie w większości sytuacji, teraz pracujesz na stylem i efektywnością swoich wypowiedzi.


 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce