Strona główna Certyfikat polski Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Dlaczego język polski?

 
 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Edu & More otrzymała uprawnienie do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr 2/DWM/2017 z dnia 12. 01. 2017) na poziomach: A2, B1, B2, C1 i C2 dla dorosłych oraz A2, B1, B2 dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat państwowy jest wymaganym dokumentem m.in. w ramach procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.
 • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (rekrutacja otwarta)
 • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Najbliższy egzamin certyfikatowy odbędzie się w szkole języka polskiego dla cudzoziemców Edu & More w dniach  
21 - 22 lipca 2018   i zostanie przeprowadzony na poziomie  B1 (w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych (rekrutacja na egzamin jest zamknięta - brak miejsc).

Kolejny państwowy egzamin certyfikatowy odbędzie się w szkole języka polskiego dla cudzoziemców Edu & More w dniach 17 - 18 listopada 2018  i zostanie przeprowadzony na poziomie B1 oraz B2 (w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE
   


Najbliższy termin i poziomy egzaminu:21 – 22 lipiec  2018

 • poziom B1


Termin rejestracji na egzamin:


od 16 kwietnia 2018 - LIMIT MIEJSC WYCZERPANYFormularz zgłoszenia na egzamin


http://certyfikat.polishonlinenow.com/formularz
- LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
- prosimy NIE WYPEŁNIAĆ FORMULARZA

Kto może zapisać się na egzamin?

Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument tożsamości kandydata:

Paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

Opłaty za egzamin:

Opłata za egzamin (poziom B1) –  505,02 zł / 120 euro
Opłata za wydanie certyfikatu – 84.17 zł /  20 euro

Poziom B1: opłata za egzamin i certyfikat - razem:
589,19 zł / 140 euro
   
Opłatę za egzamin i certyfikat (589,19 zł / 140 euro na poziomie B1) należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich lub w euro. Cena w złotych polskich została przeliczona na podstawie średniego kursu wg. tabeli NBP nr 064/A/NBP/2018 z dnia 2018-03-30, tj. 1 zł = 4,2085.

DANE DO PRZELEWU:

Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o.
Nazwa banku:   Bank Pekao S.A.
Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194
Nr konta (EURO): 48 1240 1040 1978 0010 3697 5135
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

 


Formularz zgłoszenia online - zarejestruj się na egzamin: http://certyfikat.polishonlinenow.com


Możesz też zarejestrować się w sekretariacie Edu & More (Nowogrodzka 44/7, Warszawa)


Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego
jako obcego
dla osób o specjalnych:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

 

potrzebach

Wskazówki dla zdających:

 http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/


 

Sprawdź ofertę kursów i warsztatów przygotowawczych
do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w Edu & More:


Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 •     poznasz swoje mocne i słabe strony,
 •     wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego,
 •     uzupełnisz braki gramatyczne,
 •     napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem,
 •     poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 •     poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 •     przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 •     sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
 •     poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 •     poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 •     przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Wybierz kurs lub warsztat przygotowawczy

do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

    
Rodzaj kursu Czas trwania
/ liczba godzin
Harmonogram Cena Terminy
Kurs intensywny 3 tygodnie
30 godzin lekcyjnych
od poniedziałku do piątku
godz. 10.30 – 12.00
540 zł 7 maja<
Kurs półintensywny 5 tygodni
30 godzin lekcyjnych
pon. – śr. – pt.
godz. 9:00 – 10:30
540 zł 7 maja
2 lipca

Kurs regularny 8 tygodni
30 godzin lekcyjnych
wt. – czw.
godz. 17:30 – 19:00
540 zł

8 maja

Weekendowe warsztaty technik egzaminacyjnych

2 dni

12 godzin lekcyjnych

sob. – niedz.
godz. 10:00 – 14:45
240 zł

28-29 kwietnia
12-13 czerwca
23 - 24 czerwca
30 czerwca - 1 lipca
07 - 08 lipca

Kurs pisania

4 dni

16 godzin lekcyjnych

piątek
godz. 17:00 – 20:15
340 zł

od 08 do 29 czerwca

 

Grupy min. 6 - 8 osób.

 

Zapraszamy również na indywidualne kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu certyfikatowego (intensywność i ilość zajęć do uzgodnienia).Kontakt:

Edu & More

ul. Nowogrodzka 44/7

tel. 22 622 14 41

biuro@eduandmore.com

 


 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce