Strona główna Certyfikat polski Egzamin certyfikatowy z języka polskiego
 
 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Edu & More otrzymała uprawnienie do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr Nr 20/DWM/2020 z dnia 3 września 2020 r. na poziomach: A2, B1, B2, C1 i C2 dla dorosłych oraz A2, B1, B2 dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat państwowy jest wymaganym dokumentem m.in. w ramach procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych 

w 2023 roku:
  • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KOLEJNEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w EDU & MORE:
     


  Najbliższy termin i poziomy egzaminu:  15 - 16 kwietnia 2023 

  • poziom B1 (dorośli)
  • poziom C1 (dorośli)


  Termin rejestracji na egzamin:

  • poziom B1 -  15 lutego, godz. 12:00
  • poziom C1 - 15 lutego, godz. 12:00

  Formularz zgłoszenia na egzamin

  https://certyfikat.polishonlinenow.com/informacje-dla-zdaj%C4%85cych

  UWAGA: rejestracja na egzamin tylko przez formularz online. 

  Kto może zapisać się na egzamin?

  Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

  Dokument tożsamości kandydata:

  Paszport 

  Opłaty za egzamin:


  Opłata za egzamin (poziom B1) –  706,50 zł
  Opłata za egzamin (poziom B2) –  847,80 zł
   Opłata za wydanie certyfikatu – 94,20 zł

    Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich.


    Opłata za egzamin i certyfikat (poziom B1) – 800,70 zł  

    Opłata za egzamin i certyfikat (poziom C1) – 942,00 zł


    Kurs EURO przeliczony wg. tabeli Narodowego Banku Polskiego z dnia 31. 01. 2023r.


     DANE DO PRZELEWU (po rejestracji i potwierdzeniu miejsca na egzamin):

     Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o.
     Nazwa banku:   Bank Pekao S.A.
     Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194
     Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

      


      

     Formularz zgłoszenia online - zarejestruj się na egzamin: https://certyfikat.polishonlinenow.com


     Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego
     jako obcego
     dla osób o specjalnych:

     http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

      

     Wskazówki dla zdających:

      http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

      

     KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

     Najbliższe kursy przygotowawcze ruszają już we kwietniu i maju 2022!

     Wybierz najlepszy kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

     https://certyfikat.polishonlinenow.com/kursy-przygotowawcze-do-egzaminu


      

     Zapraszamy również na indywidualne kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu certyfikatowego (intensywność i ilość zajęć do uzgodnienia).

      

     Na egzamin możesz zapisać się nie chodząc na kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego, ale poznaj korzyści z uczestnictwa w kursie:


     Korzyści z uczestnictwa w kursie:

     • poznasz swoje mocne i słabe strony,
     • wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego,
     • uzupełnisz braki gramatyczne,
     • napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem,
     • poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
     • poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
     • przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
     • sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

     Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

     • poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
     • poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
     • przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

     PLATFORMA POLISHLANGUAGE.ONLINE DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIASIĘ DO EGZAMINU!


     Sprawdź swoje umiejętności i przygotuj się do egzmainu samodzielnie lub wyślij swoje prace do oceny egzaminatorowi.

     Zarejestruj się na platformie i uzyskaj dostęp do bezpłatnych testów - słuchanie, czytanie i poprawność gramatyczna.


     https://polishlanguage.online/     Kontakt:

     Edu & More

     ul. Nowogrodzka 44/7

     tel. 22 622 14 41

     biuro@eduandmore.com

      


      
      

     Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

     logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce