Strona główna Certyfikat polski Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Dlaczego język polski?

 
 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Edu & More otrzymała uprawnienie do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr 2/DWM/2017 z dnia 12. 01. 2017) na poziomach: A2, B1, B2, C1 i C2 dla dorosłych oraz A2, B1, B2 dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat państwowy jest wymaganym dokumentem m.in. w ramach procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.


Kolejny państwowy egzamin certyfikatowy odbędzie się w szkole języka polskiego dla cudzoziemców Edu & More w dniach 19 - 20 maja 2018  i zostanie przeprowadzony na poziomach B1 oraz B2  (w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 1 lutego 2018.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE
   


Najbliższy termin i poziomy egzaminu:19 – 20 maja 2018

 • poziom B1, poziom B2


Termin rejestracji na egzamin:


LIMIT MIEJSC WYCZERPANY - REKRUTACJA ZAMKNIĘTAFormularz zgłoszenia na egzamin


http://certyfikat.polishonlinenow.com/formularz

Kto może zapisać się na egzamin?

Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument tożsamości kandydata:

Paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

Opłaty za egzamin:

Opłata za egzamin (poziom B1) –  120 euro
Opłata za wydanie certyfikatu – 20 euro

Opłata za egzamin (poziom B2) –  140 euro
Opłata za wydanie certyfikatu – 20 euro
 • poziom B1: opłata za egzamin i certyfikat - razem: 140 euro
 • poziom B2: opłata za egzamin i certyfikat - razem: 160 euro
Opłatę za egzamin, w tym certyfikat należy zapłacić jednorazowo w złotych lub w Euro. Cenę w złotych należy przeliczyć na podstawie średniego  kursu wg tabeli NBP z dn. 31 stycznia 2018.

DANE DO PRZELEWU:

Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o.
Nazwa banku:   Bank Pekao S.A.
Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194
Nr konta (EURO): 48 1240 1040 1978 0010 3697 5135
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

 


Formularz zgłoszenia online - zarejestruj się na egzamin: http://certyfikat.polishonlinenow.com


Możesz też zarejestrować się w sekretariacie Edu & More (Nowogrodzka 44/7, Warszawa)


Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego
jako obcego
dla osób o specjalnych:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

 

potrzebach

Wskazówki dla zdających:

 http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/


 

Sprawdź ofertę kursów i warsztatów przygotowawczych
do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w Edu & More:


Korzyści z uczestnictwa w kursie:
 •     poznasz swoje mocne i słabe strony,
 •     wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego,
 •     uzupełnisz braki gramatyczne,
 •     napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem,
 •     poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 •     poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 •     przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 •     sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
 •     poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 •     poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 •     przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Wybierz kurs lub warsztat przygotowawczy

do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

    
Rodzaj kursu Czas trwania
/ liczba godzin
Harmonogram Cena Terminy
Kurs intensywny 3 tygodnie
30 godzin lekcyjnych
od poniedziałku do piątku
godz. 10.30 – 12.00
540 zł 21 sierpnia
4 września
2 października
16 października
Kurs półintensywny 5 tygodni
30 godzin lekcyjnych
pon. – śr. – pt.
godz. 9:00 – 10:30
540 zł 21 sierpnia
4 września
2 października

Kurs regularny 8 tygodni
30 godzin lekcyjnych
wt. – czw.
godz. 17:30 – 19:00
540 zł

5 września

19 września

Kurs weekendowy

2 dni

12 godzin lekcyjnych

sob. – niedz.
godz. 10:00 – 14:45
240 zł

21-22 październka
28-29 październka
04-05 listopada

 

Grupy min. 6 - 8 osób.

 


Zapraszamy również na indywidualny kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego (intensywność i ilość zajęć do uzgodnienia).Kontakt:

Edu & More

ul. Nowogrodzka 44/7

tel. 22 622 14 41

biuro@eduandmore.com

 


 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce