Strona główna Certyfikat polski Egzamin certyfikatowy z języka polskiego
 
 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Edu & More otrzymała uprawnienie do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr Nr 20/DWM/2020 z dnia 3 września 2020 r. na poziomach: A2, B1, B2, C1 i C2 dla dorosłych oraz A2, B1, B2 dla dzieci i młodzieży.

Certyfikat państwowy jest wymaganym dokumentem m.in. w ramach procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych 

w 2021 roku:
 
 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r. zmiana terminu na 8 - 9 maja: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

w 2022 roku:
 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 25-26 czerwca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 5-6 listopada 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KOLEJNEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w EDU & MORE:
   


Najbliższy termin i poziomy egzaminu:20 - 21 listopada 2021 

 • poziom B1 (dorośli)


Termin rejestracji na egzamin:

 • poziom B1 - 2 miesiące przed terminem egzaminu

Formularz zgłoszenia na egzamin

https://certyfikat.polishonlinenow.com/informacje-dla-zdaj%C4%85cych

UWAGA: rejestracja na egzamin tylko przez formularz online. 

Kto może zapisać się na egzamin?

Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument tożsamości kandydata:

Paszport 

Opłaty za egzamin:


 • Opłata za egzamin (B1) – 150 Euro
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 20 Euro
Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w złotych polskich w ciągu 5 dni po udanej rejestracji na egzamin.


Cena w złotych polskich zostanie przeliczona na podstawie średniego kursu wg. tabeli NBP z dnia 2021-08-31.
 
DANE DO PRZELEWU (po rejestracji):

Właściciel rachunku:    Edu & More Sp. z o. o.
Nazwa banku:   Bank Pekao S.A.
Nr konta (PLN): 30 1240 1040 1111 0010 3000 6194
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata, poziom egzaminu, termin egzaminu

 


 

Formularz zgłoszenia online - zarejestruj się na egzamin: https://certyfikat.polishonlinenow.com


Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego
jako obcego
dla osób o specjalnych:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

 

Wskazówki dla zdających:

 http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/

 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Najbliższe kursy przygotowawcze ruszają już we grudniu i styczniu 2019!

Wybierz najlepszy kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

https://certyfikat.polishonlinenow.com/kursy-przygotowawcze-do-egzaminu


 

Zapraszamy również na indywidualne kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu certyfikatowego (intensywność i ilość zajęć do uzgodnienia).

 


Na egzamin możesz zapisać się nie chodząc na kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego, ale poznaj korzyści z uczestnictwa w kursie:


Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • poznasz swoje mocne i słabe strony,
 • wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego,
 • uzupełnisz braki gramatyczne,
 • napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem,
 • poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 • poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 • przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje,
 • poznasz typy zadań występujących na egzaminie,
 • przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.


Kontakt:

Edu & More

ul. Nowogrodzka 44/7

tel. 22 622 14 41

biuro@eduandmore.com

 


 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce