Strona główna O nas Egzamin ECL

  Polski dla obcokrajowców
  Kurs grupowy
  Skuteczna metoda, efektywna nauka    
  
Nowe kursy ruszają już 3.06.2024!

       Dołącz: 22 622 14 41


 
 
 
 

Egzamin ECL


 Potwierdź stopień znajomości języka polskiego jako obcego
i zdobądź  międzynarodowy certyfikat ECL z języka polskiego!
Egzamin ECL

ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, niezawodny i obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych.

Sieć ośrodków egzaminacyjnych tworzą uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły językowe.
Jednostką koordynującą jest Centrum Języków Obcych Uniwersytetu w Pécs (Węgry).

Profil egzaminu ECL z języka polskiego

ECL potwierdza pisemną i / lub ustną znajomość ogólnego  języka polskiego, w zakresie tematów związanych z życiem osobistym i zawodowym, odpowiednio na poziomach: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Egzamin ECL nie zawiera testów gramatycznych, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych sprawdzając 4 kompetencje językowe:

Część pisemna:
  • - rozumienie tekstu czytanego,
  • - umiejętność pisania.
Część ustna:
  • - rozumienie ze słuchu,
  • - umiejętność mówienia.

 Korzyści:
  • - dokument niezbędny do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • - uznawalność egzaminu na wielu uczelniach na terenie UE oraz w instytucjach publicznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001076/O/D20231076.pdf

Najbliższe terminy egzaminów - 2024:
- 6 kwietnia (sobota)  język polski - poziom B1.
28 września (sobota)  język polski - poziom B1.

Opłata za egzamin:  


- 658 zł (egzamin całościowy: pisemny i ustny) + wybrany kurs przygotowawczy.

 
FORMULARZ REJESTRACJI NA EGZAMIN ECL - 28 września 2024:

https://forms.gle/R9STNH9T9afbTadz9
Przykładowe testy są dostępne na stronie: https://eclexam.eu/sample-test-polish/

  
Więcej informacji oraz zgłoszenia na kursy przygotowujące do egzaminu ECL: ecl@polishonlinenow.comCzłonek Konsorcjum dla języka polskiego jako języka obcego
Krajowe Centrum Egzaminacyjne ECL w Polsce
Krajowe Centrum Sieci ECL w Polsce 
Edu & More Sp. z  o.o.
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 44/7
tel. / fax.:  22 622 14 41
e-mail:
ecl@polishonlinenow.com
 
 

Copyright © 2011 Edu & More. All Rights Reserved.

logotypy w stopce logotypy w stopce logotypy w stopce